100. výročí narození Lenky Reinerové / vzpomínkový večer 17. 5.

Srdečně Vás zveme na večer věnovaný 100. výročí narození Lenky Reinerové, poslední německy píšící autorky z Prahy (1916- 2008) a zakladatelky Pražského literárního domu.

Na Lenku Reinerovou osobně zavzpomínají její blízcí lidé – dcera Anna Fodorová a germanisté František Černý a Viera Glosíková. Literární tvorbu připomenou lektorka Angela Drescher (Aufbau Verlag, Berlin) a nakladatel Joachim Dvořák  (Labyrint). Promítneme také krátký film …a sekať dobrotu… režiséra Petera Solana, natočený v roce 1968 na námět prózy L.R.

Hosté: František Černý, Angela Drescher, Joachim Dvořák, Anna Fodorová, Viera Glosíková

Úterý, 17. 5. 2016 | 18:00 hod. | Pražský literární dům | Ječná 11, Praha 2

Ve spolupráci s nakladatelstvím Labyrint.

Akce proběhne v českém a německém jazyce.

Pozvánku najdete zde.

Těšíme se na Vás

Váš Pražský literární dům

Liebe Freunde und Partner des PLH,

Wir laden Sie herzlich zu einem Abend ein, der dem 100. Geburtstag von Lenka Reinerová, der letzten Prager deutschsprachigen Autorin (1916-2008) und Mitbegründerin des Prager Literaturhauses, gewidmet ist.

Gedenken werden Lenka ihre engsten Vertrauten: ihre Tochter Anna Fodorová und die Germanisten František Černý und Viera Glosíková. An Lenkas literarisches Schaffen werden die Lektorin Angela Drescher (Aufbau Verlag, Berlin) und der Verleger Joachim Dvořák (Labyrint) erinnern.

Auβerdem wird eine Projektion des Kurzfilms „… a sekať dobrotu…“ des Regisseurs Peter Solan stattfinden. Der Film wurde 1968 nach der literarischen Vorlage Lenka Reinerovás gedreht.       

Gäste: František Černý, Angela Drescher, Joachim Dvořák, Anna Fodorová, Viera Glosíková

Dienstag, 17.05.2016 | 18:00 Uhr | Prager Literaturhaus | Ječná 11, Prag 2

Im Zusammenarbeit mit dem Labyrint Verlag.

Die Veranstaltung findet in deutscher und tschechischer Sprache statt.

Die Einladung finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Prager Literaturhaus

Revue Labyrint

Labyrint revue č. 35-36 / téma: Nový voyeurismus

Projekty

RAKETA  - časopis RAKETA - FACEBOOK RAKETA - instagram

Doporučujeme

Raketa DARUJ RAKETU LABSHOP Labyrint / Facebook