Batók Petra

* 1979

Vystudovaná magistra umění na Literární akademii - SVŠ Josefa

Škvoreckého (obor mediální a komunikační studia), nedostudovaná

environmentalistka na PřF UK (obor ochrana životního prostředí),

pracovala jako referentka, asistentka, recepční, au-pair a PR manažerka v mediální agentuře, nyní je na rodičovské dovolené.

Dětství prožila v Praze, pubertu ve Starém Plzenci a dospěla v

Londýně. Žije v Mukařově, je vdaná a má dva syny.

Legenda:

  • vyšlo - k dostání
  • vyšlo - rozebráno
  • plánovaný titul

Napsal

Autor Název Rok Dostupnost
Batók Petra A pak už jen tma 2008

Revue Labyrint

Labyrint revue č. 35-36 / téma: Nový voyeurismus

Projekty

RAKETA  - časopis RAKETA - FACEBOOK RAKETA - instagram

Doporučujeme

Raketa DARUJ RAKETU LABSHOP Labyrint / Facebook